Vận chuyển quần áo từ Ebay về Việt Nam

Nhận order hàng Ebay

Nhận order hàng Ebay

Nhận order hàng Ebay

Nhận order hàng Ebay

BẢNG GIÁ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN BAO THUẾ

Sữa, bánh kẹo, hàng em bé (nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện…), sách, quần áo, xoong nồi, dụng cụ nhà bếp, đồ trang …